خانه اخبار اخبار فرهنگی و هنری

اخبار فرهنگی و هنری

تاتر, Theater

فعالیت جمعی ۱۶۰ نفره برای نشان دادن تصویری متفاوت از ( الیور توئیست )

فعالیت جمعی ۱۶۰ نفره برای نشان دادن تصویری متفاوت از ( الیور توئیست ) به  گزارش خبرنگار تاتر فارس نمایش موزیکال الیور توئیست براساس نسخه سینمایی آن با همراهی بیش...